UTM parametri

Počeli ste sa marketinškim kampanjama na svim stranama – objavljujete na društvenim mrežama, šaljete newslettere, ulažete u Google Ads i Facebook Ads ali ne znate koje metode su najdjelotvornije za vašu industriju. Kako pratiti sve te kampanje i saznati koje su bile najuspješnije? Rješenje su UTM parametri.

Što su UTM parametri i čemu služe

UTM parametri su dio koda koji se doda na kraj adrese koju želimo oglašavati. Takvi parametri mogu biti dosta dugi ali nemaju nikakav utjecaj na sam sadržaj stranice, već nam omogućuju praćenje s koje je platforme došao korisnik. Google Analytics nam potom daje uvid u njegovu interakciju kroz stranice sve dok ne obavi željenu akciju čime se ispuni cilj marketinške kampanje.

Korištenjem UTM parametra omogućeno nam je jednostavno praćenje uspješnosti kampanja te možemo izračunati ROI (Return on Investment) marketinške strategije. Možemo kreirati linkove neovisno želimo li imati poveznicu unutar newslettera, dijeliti objavu na nekoj od društvenih mreža ili postaviti Google ili Facebook oglas.

Tipovi UTM parametra

Postoji pet UTM parametra koja možete dodati postojećem URL-u:

  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_name
  • utm_term
  • utm_content

Premda je utm_source jedini obvezni parametar, bitni su još utm_medium i utm_name, dok se utm_term i utm_content rjeđe koriste.

utm_source

Definira naziv platforme ili domenu na kojoj ciljamo korisnika, npr. Google, Facebook, Twitter, newsletter… ovisno gdje objavljujemo sadržaj.

Primjer korištenja: &utm_source=facebook

utm_medium

Definira vrstu prometa {link na objavu gdje se opisuje to, npr.

  • organic – prometa sa tražilica
  • social – društvene mreže
  • email – promet preko newslettera
  • referral – promet sa drugih tuđih stranica
  • paid ili cpc – plaćeni po kliku (cost per click)

Primjer korištenja: &utm_medium=social

utm_campaign

Definira naziv koje opisuje određenu promociju proizvoda ili stratešku kampanju. Dobro je ako je naziv jednostavan ali dovoljno deskriptivan da ga možemo koristiti preko više izvora i medija kako bi napravili analizu uspješnosti svake od njih.

Primjer korištenja: &utm_campaign=summer-sale

utm_term

Opcionalan parametar omogućuje praćenje ključne riječi ili određene pozicije oglasa. Često se koristi za kampanje koje nisu vezane za Google Ads, kao npr. oglašavanje na Redditu, DuckDuckGo tražilici i drugim alternativnim platformama.

Primjer korištenja: &utm_term=sportske-tenisice

utm_content

Opcionalan parametar omogućuje dodavanje određenih dodatnih detalja za kampanju, kao koji oglas se točnije prikazuje ili koji link u emailu je bio kliknut ako se unutar sadržaja nalazi više istih linkova koji upućuju na istu stranicu (link na vrhu emaila, link negdje u sredini sadržaja ili link negdje u footeru). Može biti korisno kada se želi precizirati do mikro razine. Često se koristi za A/B testiranja pa možemo staviti imena verzija-1 i verzija-2.

Primjer korištenja: &utm_content=footer-link