RječnikVodič kroz najčešće pojmove s kojima se susrećemo prilikom dizajna i izrade web stranica te digitalnog marketinga. Pojmovi su često vađeni iz konteksta engleskog jezika te su zbog tog razloga možda slabo razumljivi a ne mogu se jednostavno prevesti. Stoga u nastavku nudimo njihovo kratko objašenjenje a ukoliko u našoj bazi znanja postoje detaljnije informacije o toj tematici, preko poveznice slobodno možete istraživati dalje.

A/B testiranje
Metoda testiranja web stranice, oglasa, newslettera ili nečeg drugog tako da se naprave dvije verzije koje se u isto vrijeme prikazuju jednakim brojem korisnika. Cilj je saznati koja verzija donosi više konverzija kako bi se dalje koristila u marketingu.
Above the fold
Gornji dio stranice koji se odmah prikazuje korisniku prilikom otvaranja web stranice bez prethodnog skrolanja prema dolje.
Accessibility
Prilagođenost svim osobama bez obzira na poteškoće koje ih ograničavaju, za osobe motornih, vidnih, slušnih i drugih problema.
Administrator
Osoba koja ima potpune ovlasti u vođenju web stranice ili profila na društvenoj mreži.
Affiliate marketing
Oblik promocije proizvoda ili usluge kada affiliate tvrtka daje svojim korisnicima određenu proviziju ako im oni uspiju dovesti druge korisnike i kupce.
AIDA
Popularan marketinški model koji nam opisuje cjelokupni proces kroz koji potencijalni kupac prolazi dok ne donese konačnu odluku o kupnji. Kratica je od riječi Attention (pozornost), Interest (interes), Desire (želja), Action (akcija). Važna je za proučavanje psihologije ponašanja kupca jer potom na osnovu tih informacija osmišljavamo čitavu strategiju za optimalnu prodaju. Saznajte više o AIDA modelu.
Algoritam tražilica
Logički slijed matematičkih operacija koje izvršava računalo s ciljem rješavanja određenog problema i na temelju njih se rangiraju određeni rezultati.
Alt tekst
HTML atribut na elementu slike koji se prikazuje kada računalo ne može prikazati sliku ili kada je korisnik ne može vidjeti. Važan je atribut za digitalnu pristupačnost a posljedično i na SEO kvalitetu web stranice.
API
Sučelje za programiranje aplikacija (engl. Application Programming Interface), određena pravila i specifikacije koje programeri koriste kada rade s resursima neke tuđe aplikacije. U slučaju kada se radi o web stranicama, API najveći dijelom služi da omogući pristup određenim podacima koje potom koristimo kako želimo.
AZOP
Agencija za zaštitu osobnih podataka čija svrha je nadzor nad provođenjem propisa o zaštiti osobnih podataka te ostvarivanje tog prava svim pojedincima u Republici Hrvatskoj. Ukoliko dođe do bilokakve zlouporabe osobnih podataka (ime i prezime, kućna adresa, e-mail adresa, oib itd.) slobodni smo prijaviti agenciji.
B2B
eng. Business to Business, poduzeće prodaje proizvode ili usluge drugim poduzećima.
B2C
eng. Business to Customer, poduzeće prodaje proizvode ili usluge krajnjim potrošačima.
Banner
Oglas koji služi da privuče korisnika i klikne na njega, najčešće je vizualno dizajnira kao slika.
Bounce rate
Stopa napuštanja tj. postotak korisnika koji su posjetili web stranicu ali ju odmah napustili nakon prve učitane stranice bez daljnjeg surfanja po njoj.
CMS
eng. Content Management System, sustav koji omogućuje jednostavno upravljanje sadržajem (tekst, slike) web stranice. Najpopularniji primjer je WordPress, platforma na kojoj i mi najčešće izrađujemo web stranice.
Copywriting
Kreativno pisanje različitog tekstualnog sadržaja radi promoviranja određenog proizvoda ili usluge.
CPA
eng. Cost per Acquisition, cijena koja se plaća za izvršenu radnju tj. omjer ukupne cijene plaćenog oglašavanja i ukupnog broja uspješnih radnji (konverzija).
CPC
eng. Cost per Click, cijena klika na oglas.
CPM
eng. Cost per Mile, cijena koju oglašivači plaćaju svaki puta kada se neki oglas prikaže tisuću puta.
CSS
eng. Cascading Style Sheet, stilski jezik koji se koristi za definiranje izgleda web stranice (boje, veličina teksta, pozicioniranje elemenata...) i prilagođavanje stranice svim veličinama ekrana. Uvelike ovisi o HTML kôdu koji definira strukturu stranice.
CRM
eng. Customer Relationship Management, platforma koja omogućuje upravljanje svim informacijama s kupcima.
CRO
eng. Conversion Rate Optimization, proces kojim želimo povećati postotak korisnika koji izvršavaju željenu radnju na web stranici (kupnja proizvoda, slanje upita preko kontakt obrasca itd.).
CTA
eng. Call to Action, poziv na akciju, gumb koji potiče korisnika da izvrši određenu radnju na web stranici.
CTR
eng. Click through Rate, postotak korisnika koji su kliknuli na oglas i posjetili web stranicu.
Domena
Adresa web stranice, primjer "google.com". Sastoji se od jedne ili više riječi (naziv domene) te ekstenzije (hr, com, info...) koja je od naziva odvojena točkom.
DNS
eng. Domain Name Server, servis koji nam pomaže da zapamtimo i jednostavno otvorimo web stranicu prema imenu kako ne bi trebali koristiti komplicirane IP adrese servera. Primjerice, ako želimo otvoriti stranicu google.com, DNS na usmjerava na njegovu IP adresu 172.217.20.78.
Društvena mreža
online platforma koja služi za međusobno povezivanje korisnika radi nekog oblika socijalizacije (Facebook, Twitter, LinkedIn...).
E-knjiga
Elektronička knjiga tj. knjiga u digitalnom obliku. Može biti u više različitih formata ali najčešće je u EPUB ili PDF.
E-mail marketing
oblik marketinga u kojem se korisnicima koji su se prijavili na newsletter/mailing listu direktno na mail šalju komercijalne poruke.
FTP
eng. File Transfer Protocol, protokol koji služi za prijenos datoteka.
FTP program
Softver koji služi za upload i preuzimanje datoteka između računala korisnika i računala hostinga gdje su smještene web stranice.
Geo-targetiranje
Metoda pronalaska lokacije posjetitelja.
Google AdSense
Google servis koji nam omogućuje postavljanje reklama na naše web stranice radi ostvarivanja zarade.
Google Ads
Usluga za oglašavanje na Google tražilici.
Google Analytics
Besplatan Google alat koji mjeri posjećenost web stranica i pruža detaljne informacije o posjetiteljima.
Gerila marketing
Oblik marketinga koji neobičnim metodama i malim budžetom nastoji iznenaditi i privući pažnju korisnika.
Građenje linkova
eng. Link building, SEO strategija kojoj je cilj stvoriti kvalitetne linkove na tuđim stranicama kako bi upućivali na vlastitu stranicu.
Gustoća ključnih riječi
postotak prikazivanja ključnih riječi u sadržaju na web stranici.
Hashtag
Riječ ili pojam uz koje prethodi znak "#" a služi za označavanje ključnih riječi i pojmova na nekim društvenim mrežama.
Hosting
Zakup servera radi držanja datoteka potrebne za rad web stranica. Ovisno o potrebama i budžetu, možemo zakupiti samo dio servera što je pogodno za male stranice dok za velike projekte potrebno je imati resurse cijelog servera bez da ga dijelimo s drugima.
HTML
eng. HyperText Markup Language, prezentacijski jezik koji služi za izradu strukture web stranica.
HTTP
eng. Hypertext Transfer Protocol, protokol koji prenosi sve potrebne informacije i datoteke između računala korisnika i servera na kojem su smještene web stranice.
Impresija
Broj koji pokazuje koliko puta je oglas prikazan.
Indeksiranje
Metoda uvrštavanja web stranica u bazu podataka tražilica kako bi nam mogle prikazati rezultate pretraživanja kada tražimo neki pojam.
Influencer
Osoba čije objave na nekoj društvenoj mreži prati veliki broj ljudi, influencer može utjecati na mišljenje mnogih.
IP adresa
eng. Internet Protocol address, jedinstvena adresa koja se dodjeljuje svakom računalu na internetu.
JavaScript
Programski jezik koji služi za izradu web stranica.
Kampanja
fr. campagne (pohod, bitka). Niz planiranih marketinških aktivnosti koje služe ostvarenju određenog cilja.
Ključne riječi
Odabrane riječi i pojmovi koji su važni za svaku web stranicu a koriste se u strategijama SEO optimizacije.
Konverzija
Radnja koju želimo da izvrši posjetitelj na web stranici, primjerice, kupnja proizvoda, prijava na newsletter, slanje upita preko kontakt obrasca, preuzimanje PDF datoteke itd.
Lead
Svaki potencijalni kupac. Osoba, tvrtka ili organizacija koja se interesira za proizvode ili usluge.
LinkedIn
Društvena mreža koja je orijentirana na poslovne kontakte i ostvarivanje poslovne suradnje među korisnicima ili tvrtkama.
Meta description
Oznaka koja je skrivena posjetiteljima ali ju u nekim slučajevima prikazuju tražilice u rezultatu pretrage.
Meta oznaka
Oznaka koja se nalazi unutar kôda web stranice, nije vidljiva posjetiteljima već služi računalnim botovima da bolje razumiju što se događa na stranici.
Monetizacija
Online zarada putem web stranice, preko društvene mreže ili drugih medija.
Newsletter
Slanje e-mail poruka kako bi tvrtka oglašavala svoje usluge korisnicima koji su prihvatili taj način komunikacije.
Odlazni link
Link koja vodi s vlastite web stranice na neku tuđu web stranicu.
Odredišna stranica
Web stranica koja je posebno izrađena kako bi služila za prihvat korisnika kada kliknu na oglas i maksimalno je optimizirana da potakne korisnike da izvrše željenu radnju (konverziju).
Off-site SEO
Aktivnosti koje se rade na internetu ali ne i na samoj web stranici a služe radi njenog boljeg rangiranja.
On-site SEO
Aktivnosti koje se rade na samoj web stranici kako bi bolje rangirala za tražilice.
SEO Optimizacija
Sve moguće aktivnosti koje se rade kako bi se postigli bolji rezultati na tražilicama.
Organski promet
Promet koji je ostvaren bez oglašavanja i bez ulaganja novčanih sredstava već kada korisnici prirodno traže pojmove na tražilicama.
PDF
eng. Portable Document Format, format datoteke za pregled dokumenata koji nisu ovisno o uređaju ili rezoluciji a prikladni su za tisak.
PHP
eng. Hypertext Preprocessor, u početku Personal Home Page Tools, programski jezik koji služi za programiranje web stranica.
Plaćeni promet
Posjeta na web stranice preko različitih vrsta oglašavanja u koju su uložena novčana sredstva.
Podcast
Digitalne audio ili video datoteke obično u obliku intervjua ili predavanja, mogu ih snimati amateri i profesionalci a slušaju se preko interneta.
Pop-up
Skočni prozor koji se prikaže na web stranici, obično nakon određene interakcije korisnika.
Poveznica
Link koji vodi korisnika na drugu web stranicu.
Predložak
eng. template, predložak ili tema. Posve funkcionalna web stranica (besplatna ili plaćena) koja je prilagođena za WordPress i potrebno ju je instalirati, podesiti i ubaciti sadržaj. Tema isto tako može biti izrađena po mjeri klijenta.
Promet
Pokazuje koliko korisnika je došlo na web stranicu i na koji način.
Push notifikacije
Poruke koje web stranice mogu slati korisnicima koji su se na njih prijavili kako bi ih obavijestili o novostima.
Rangiranje
Pozicija na kojoj se nalazi web stranica kada se vrši pretraga na tražilicama.
ROI
eng. Return on Investment, povrat uloženih sredstva i dobivena korist od ulaganja.
SEO optimizacija
eng. Search Engine Optimization, optimizacija web stranice za tražilice. Cjelokupan proces poboljšanja svih dijelova radi boljeg rangiranja na tražilici, bilo da je vezano za rad same web stranice ili vanjski čimbenici koji utječu.
SEM
eng. Search Engine Marketing, plaćeno oglašavanje na tražilicama.
SERP
eng. Search Engine Results Page, prikaz rezultata organske (neplaćene) pretrage na tražilicama.
Softver otvorenog kôda
Softver koji je netko izradio a dopušta svima da ga naknadno modificiraju kako god žele i koriste.
Spam
Neželjena elektronička poruka koja se često masovno šalje na puno adresa s ciljem reklamiranja ili izvlačenja privatnih podataka osobe.
Stopa konverzije
Postotak korisnika koji su izvršili odreženu radnju.
SWOT analiza
Metoda koja nastoji opisati 4 glavna područja tvrtke ili proizvoda: prednosti (Strengths), nedostaci (Weaknesses), prilike (Opportunities) i prijetnje (Threats).
Tag
Osnovni element HTML jezika.
Title Tag
Naziv koji definira dokument web stranice.
Tweet
Poruka od 280 znakova na društvenoj mreži Twitter.
Twitter
Popularna društvena mreža namijenjena za slanje i čitanje vrlo kratkih poruka.
User experience
eng. UX, korisničko iskustvo.
UTM parametri
Parametri koji se nadodaju na adresu stranice kako bi se moglo pratiti uspješnost marketinških strategija.
Viralno
Sadržaj koji je trenutno jako popularan na internetu. Pojam je preuzet iz medicine prema riječi virus što upravo predstavlja da se sadržaj širi online poput virusa.
Web dizajn
Grafički dizajn koji je specijaliziran za izradu web stranica.
Web analitika
Analiziranje statističkih podataka koje pokazuju detaljne informacije o posjeti korisnika kroz određeno razdoblje.
Webinar
Audio i video predavanje, seminar ili radionica koja se odvija online.
WordPress
Platforma za izradu web stranica koja omogućuje jednostavno upravljanje sadržajem.
YouTube
Platforma u Google vlasništvu koja omogućuje objavu i gledanje video sadržaja.