Optimizacija za tražilice

Povećajte vašu vidljivost na tražilicama

Nekoliko je metoda povećanja vidljivosti na internetu ali optimizacija web stranica za tražilice (SEO - Search Engine Optimization) dugoročno je najkorisnija. Cilj svake SEO optimizacije je zauzimanje visoke pozicija na organskim (neplaćenim) rezultatima koji su vezani za određene ključne riječi i fraze koje korisnici upisuju u tražilice. Proces je koji se ne događa preko noći ali jednom kad se stranice uhodaju ostvaruje se jak rast. Optimizacijom stranica visoko se plasiramo na rezultatima pretraživanje popularnih tražilica (Google, Bing...) koristeći ključne pojmove koji su profitabilni za poslovanje.

SEO traži kontinuiran rad na nekoliko razina. Dijelimo ga na on-page i off-page optimizaciju. On-page optimizacija sastoji se od rada na samoj web stranici dok off-page označava radnje koje su van njegove sfere, kao primjerice rad na Google business profilu ili na izgradnji dolaznih linkova.


Istraživanje ključnih riječi

Svaka optimizacija za tražilice potječe od dobro istraženih ključnih riječi, brainstorminga važnih pojmova u industriji, analize ključnih riječi konkurencije i ciljanje dugometražnih pojmova. Sve su to temelji koji se rade kao prvi korak marketinškog plana.

Google business

Izrada, ažuriranje i vođenje Google business profila važan je segment optimizacije za tražilice za lokalne rezultate pretraživanja. Premda napisane objave imaju ograničen rok trajanja one su bitne za kontinuitetno jačanje vidljivosti na Google tražilici.

Google Analytics

Sveobuhvatni alat koji daje moćan u vid u analitiku web stranica. Pruža informacije o izvorima prometa, navikama korisnika, uspješnosti kampanja i određenih kanala oglašavanja kako bi pažljivo motrili uspješnost optimizacije stranica.

On-page optimizacija

Tehničke optimizacije vezane za funkcionalan rad web stranice, od dobro osmišljene strukture linkova, hijerarhiji naslova, postavljanju meta tagova kao što su naslovi i opisi stranica, optimizacija slika, upotreba strukturiranih podataka i još mnogo toga drugog.

SEO optimizacija.

Građenje dolaznih linkova

Izgradnja dolaznih linkova jedna je od najvažnijih strategija u SEO optimizaciji stranica bez koje se teško izboriti za visoku poziciju na tražilicama, pogotovo u slučaju kada postoji gužva od konkurencija.

Search Console i Webmaster Tools

Pomoću alata kao što su Search Console, Bing i Ahrefs Webmaster Tools pratimo perfomanse naših stranica, analizu organskih i plaćenih rezultata u tražilicama, dolazne linkove i promet pretraživanja. Podaci su nam iznimno bitni za razumijevanje ponašanja stranice u odnosu na konkurenciju te izradu plana za preciznije uštimavanje budućih SEO ili marketinških radnji.