Google Tag Manager

Pregled sadržaja

Praćenje aktivnosti korisnika na web stranici jedan je od načina za prikupljanje njihovih podataka te za izradu analiza web stranice a shodno tome pronalazimo načine kako ju poboljšati. Jedan od načina koji nam omogućuje kontrolu nad metodama koje želimo pratiti je upravo Google Tag Manager.

Što je Google Tag Manager

Google Tag Manager je alat koji omogućuje jednostavno upravljanje isječcima kôda koje koristimo na web stranici radi praćenja podataka korisnika.

Za postavljanje potrebno je kreirati račun i dobit ćemo isječak koda koji je potrebno staviti unutar <head> dijela web stranice. Kada smo to u činili, više ne moramo daljnje promjene raditi na samoj stranici već nam je sve dostupno iz korisničkog sučelja Google Tag Managera. Ovaj način pojednostavljuje upravljanje kodovima za praćenje.

Tag manager podržava razne opcije praćenja koje se mogu vrlo brzo implementirati. Za ostale potrebe mogu se napraviti prilagođene oznake. Primjerice, možemo dodati kôd za praćenje Google Analtics i drugo.

Prednosti Tag Managera

Čim je više tagova (oznaka) na stranici, ona postaje kompleksnija i teža. Zamislite ormar koji ima toliko odjevnih predmeta da jedva stane sve u njega. Ako ne postoji dobra organizacija dolazi do problema, odjeća može postati izgužvana i treba nam duže da pronađemo ono što želimo. Rad s tagovima znači prebiranje kroz različite artikle. Google Tag Manager je poput ormara koji nam pomaže u boljem organiziranju tagova. Odstranjuje potrebu da se tagovi kodiraju i sve je dostupno implementacijom putem njegovog alata. Cijelu stvar radi optimalno jer asinkrono učitava kôdove što rezultira bržem učitavanju. Velika prednost je da nam omogućuje bržu implementaciju kodiranja i minimiziranje grešaka. Ručnim kodiranjem može doći do pogrešaka dok GTM omogućuje brzo pronalaženje i deaktiviranje oznaka koje stvaraju probleme. Ali najveća prednost je u tome što nam GTM omogućuje postupak testiranja.

Shodno tome, glavne GTM prednosti su:

  • Alat nam pruža centralizirano mjesto za sva praćenja koja smo podesili imajući u vidu brz pregled podataka na jednom mjestu.
  • Implementacija je jednostavna – s obzirom na to da nije potrebno poznavati kodiranje web stranice, promjene mogu izvršiti članovi tima koji se u to ne razumiju.
  • Testiranje – omogućuje način pregleda da se kodovi za praćenje testiraju na web stranici

Kako funkcionira Tag Manager

GTM prati tagove na web stranici i pravila koja su podešena a koja će okinuti izvršenje tagova kada budu vidljivi. Kada korisnik dođe na web stranicu, GTM šalje podešene kodove pregledniku posjetitelja s uputama koje tagove da okine.

Da bi razumijeli kako Google Tag Manager funkcionira trebamo prvo pogledati koje su njegove komponente i koji je njihov smisao. Tag manager možemo analizirati na 5 odvojena načina.

Spremnici

Spremnici (eng. Containers) sadrže sve tagove koje definiramo. Spremnik je univerzalan i odnosi se na web stranicu. Nakon njegovog kreiranja, dobit ćemo isječak kôda koji je potrebno unijeti na web stranicu. Jednom kada se njegov kôd ubaci unutar stranice, nije potrebno daljnje ručno kodiranje već sve radimo prek GTM-a.

Tagovi

Tagovi ili oznake (eng. tags) su dijelovi kôda koje želimo da se izvrši na stranici. Analiza podataka treba imati točne podatke u bazi a tagovi su upravo ono što nam omogućuje bilježenje tih podataka. Tagovi su stoga alat kojim povlačimo podatke od korisnika. Pomažu nam u mjerenju prometa, praćenju ponašanja korisnika, procjeni efikasnosti društvenih mreža i ciljanju publike.

GTM može pokretati Google tagove ali i neke druge tagove.

Okidači

Okidači (eng. triggers) služe za postavljanje određenog vremena kada želimo da se izvrše tagovi na web stranici. Okidači se mogu postaviti za neko određeno vrijeme ili da se dogode nakon nekog određenog događaja. Svaki tag mora imati barem jedan okidač. Primjerice, kao okidač možemo staviti da se tag izvrši na svim stranicama ili samo kad se klikne neki gumb.

Varijable

Varijable su podaci koje definiramo na jednom mjestu a potom koristimo u bilokakvim tagovima ili okidačima prema potrebi. Neke varijable su već unaprijed definirane, primjerice, URL stranice ili ID spremnika.

Podatkovni sloj

Podatkovni sloj koristi se kada stvaramo naprednije varijable radi pristupa nekim podacima s web stranice. To je JavaScript objekt koji sadrži neke podatke koje ćemo s web stranice poslati u GTM, a GTm data može podatke prenijeti na Google Analytics radi analize.

Sažetak

Vidjeli smo kako Google Tag Manager omogućuje jednostavno praćenje podataka i upravljanje raznim opcijama. Koristan je za laku implementaciju praćenja podataka.